داوری

قضاوت امیر معصومی فر افشین شهبازی وسعید دلیر در مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال کشور

قضاوت امیر معصومی فر افشین شهبازی وسعید دلیر در مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال کشور

امیر معصومی فر دیدار تیم های مقاوم فجر البرز و ابومسلم مشهد از سری مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال کشور را قضاوت  خواهد کرد.

گفتنی است افشین شهبازی به عنوان کمک داوراول و سعید دلیر به عنوان کمک داور دوم این دیدار را پرچم خواهند زد.

این بازی 12 مهرماه در ورزشگاه شریعتی کرج برگزار می شود.

دیدگاه خود را بیان کنید