روسای کمیته فوتسال و کمیته جوانان منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل،مهندس نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل روسای کمیته های فوتسال و کمیته جوانان را انتخاب کرد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل،مهندس نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل روسای کمیته های فوتسال و کمیته جوانان را انتخاب کرد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل،مهندس نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل روسای کمیته های فوتسال و کمیته جوانان را منصوب کرد.

ودود اسحق زاده به عنوان رئیس کمیته فوتسال هیات فوتبال و  غفور نژاد ابراهیمی به عنوان رئیس کمیته جوانان هیات فوتبال منصوب شدند و از این به بعد این کمیته ها زیر نظر این اشخاص به کار خود ادامه خواهند داد.
در ادامه تصویری از این معارفه را می بینید:

 


 

دیدگاه خود را بیان کنید