دعوت امن زاده به تیم ملی نوجوانان فوتبال

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل، امیرحسین امن زاده از استان اردبیل به اردوی آماده سازی تیم ملی نو جوانان جمهوری اسلامی دعوت شد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل، امیرحسین امن زاده از استان اردبیل به اردوی آماده سازی تیم ملی نو جوانان جمهوری اسلامی دعوت شد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل، امیرحسین امن زاده از استان اردبیل به اردوی آماده سازی تیم ملی نو جوانان جمهوری اسلامی دعوت شد.

این اردوی تدارکاتی و آماده سازی تیم ملی نوجوانان از 27 خرداد ماه تا 4 تیرماه در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد.

دیدگاه خود را بیان کنید