دبیر سابق هیات فوتبال استان دوبار ه در این هیات

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل،مهندس نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل رئیس کمیته تخصصی ورزش همگانی هیات فوتبال استان اردبیل را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل،مهندس نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل رئیس کمیته تخصصی ورزش همگانی هیات فوتبال استان اردبیل را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل،مهندس نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل رئیس کمیته تخصصی ورزش همگانی هیات فوتبال استان اردبیل را منصوب کرد.

مصطفی فیروزی دبیرسابق هیات فوتبال اسنان اردبیل از سوی مهندس نوتاش بعنوان اولین رئیس این کمیته انتخاب شد و کار خود را از امروز 23 خرداد شروع کرد.

 

 

گفتنی است که کمیته تخصصی ورزش همگانی هیات فوتبال کمیته ای است که جدیدا به لیست کمیته ها اضافه شده است.

دیدگاه خود را بیان کنید