گزارش تصویری؛جلسه کمیته های فوتبال و فوتسال برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال اردبیل،جلسه کمیته های فوتبال و فوتسال در اتاق کنفرانس ساختمان هیات فوتبال استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال اردبیل،جلسه کمیته های فوتبال و فوتسال در اتاق کنفرانس ساختمان هیات فوتبال استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال اردبیل،جلسه کمیته های فوتبال و فوتسال در اتاق کنفرانس ساختمان هیات فوتبال استان برگزار شد.

 تصاویری از این جلسه را آماده کرده ایم که دیدن آنها نمی تواند خالی از لطف باشد:

 

دیدگاه خود را بیان کنید