دیدار اعضای هیات فوتبال استان با سردار بابازاده فرمانده محترم سپاه استان

اعضای هیات فوتبال استان باتفاق تعدادی از مربیان فوتبال به مناسبت سو م شعبان روز پاسدار با سردار بابازاده فرمانده محترم سپاه استان دیدار کردند.

اعضای هیات فوتبال استان باتفاق تعدادی از مربیان فوتبال به مناسبت سو م شعبان روز پاسدار با سردار بابازاده فرمانده محترم سپاه استان دیدار کردند.

دیدگاه خود را بیان کنید