آئین نامه اجرایی مسابقات مدارس فوتبال استان اردبیل سال 1398

دانلود آئین نامه اجرایی ، گروه بندی و برنامه مسابقات این مسابقات به منظور گسترش و توسعه ورزش فوتبال در شهرستانهای استان طراحی و اجرا میگردد و شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی در فوتبال و توسعه و تقویت مدارس فوتبال و ایجاد پشتوانه برای فوتبال استان از اولویت های این مسابقات می باشد.

دانلود آئین نامه اجرایی ، گروه بندی و برنامه مسابقات این مسابقات به منظور گسترش و توسعه ورزش فوتبال در شهرستانهای استان طراحی و اجرا میگردد و شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی در فوتبال و توسعه و تقویت مدارس فوتبال و ایجاد پشتوانه برای فوتبال استان از اولویت های این مسابقات می باشد.

برای دانلود کل آئین نامه اجرایی مسابقات مدارس فوتبال استان اردبیل سال 1398 بهمراه گروه بندی و برنامه مسابقات بر روی تصویر بالا کلیک کنید:


ماده 1 – اهداف :

این مسابقات به منظور گسترش و توسعه ورزش فوتبال در شهرستانهای استان طراحی و اجرا میگردد و شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی در فوتبال و توسعه و تقویت مدارس فوتبال  و ایجاد پشتوانه برای فوتبال استان از اولویت های این مسابقات می باشد.

ماده 2 – نحوه برگزاری مسابقات :

این مسابقات با شرکت 60 مدرسه فوتبال مجاز در 14 گروه وبه صورت دوره ای برگزار می گردد .

2-1 بعد از اتمام مسابقات تیم های اول هر گروه جمعاً به تعداد 14 تیم جواز حضور در  مسابقات لیگ برتر مدارس فوتبال استان را کسب خواهند کرد.

2-2 بعد از اتمام مسابقات تیم های  دوم جمعاً به تعداد 14 تیم جواز حضور در مسابقات لیگ دسته اول مدارس فوتبال استان را کسب خواهند کرد

3-2 بقیه تیم ها در مسابقات زیر گروه مدارس فوتبال استان شرکت خواهند کرد.

4-2 بعد از مشخص شدن و دسته بندی تیم ها به عنوان لیگ برتر  لیگ یک و زیر گروه  این مسابقات از آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد و نحوه برگزاری این مسابقات متعاقباً اعلام خواهد شد .

ماده 3 – شرایط مسابقات:

1-3 مسابقات در رده سنی 1387 لغایت 29/12/1388 برگزار می گردد.                                        

2-3 حداکثر تعداد بازیکنان تیم ها 12 نفر متولد 1387 لغایت 29/12/1388

3-3مسابقه در دو نیمه 20 دقیقه ای برگزار می گردد.

 4-3 مسابقه در سالن یا چمن مصنوعی کوچک برگزار می گردد.

5-3 تعداد بازیکنان هر تیم در داخل زمین 5 نفر خواهد بود .

ماده 4- مدارک مورد نیاز :

1-4 کارت بیمه ورزشی و دو قطعه  عکس 3*4

2-4 ارایه مدرک تحصیلی معتبر با تایید آموزش و پرورش ( اشتغال به تحصیل کامپیوتری)

3-4 رضایت ولی

4-4  واریز مبلغ 500 هزار تومان به حساب 78969518 یا شماره کارت 6104337923982365  بنام هیأت فوتبال استان اردبیل و ارایه فیش واریزی به کمیته جوانان

ماده 5 – مقررات انضباطی:

 مدارس فوتبالی که در این مسابقات شرکت ننمایند به منزله عدم فعالیت تلقی شده وبا استناد به آئین نامه مدارس فوتبال مجوز مدارس فوق در سال1399 تمدید نخواهد شد.

ماده 6 -  سایر مقررات طبق آئین نامه اجرایی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.          

 

دیدگاه خود را بیان کنید