نشست رئیس هیات فوتبال استان با فرماندار مشگین شهر

رئیس هیات فوتبال استان در خصوص فوتبال شهرستان مشگین شهر با فرماندار شهرستان دیدار کرد در این نشست راههای کمک به باشگاههای فوتبال و فوتسال مشگین شهر بررسی شد

رئیس هیات فوتبال استان در خصوص فوتبال شهرستان مشگین شهر با فرماندار شهرستان دیدار کرد در این نشست راههای کمک به باشگاههای فوتبال و فوتسال مشگین شهر بررسی شد

دیدگاه خود را بیان کنید