نشست رئیس هیات فوتبال استان با فرماندار مشگین شهر

در این دیدار که با حضور رئیس هیات فوتبال استان و فرماندار شهرستان مشگین شهر برگزار شد، اعم مسائل و مشکلات فوتبال این شهرستان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

در این دیدار که با حضور رئیس هیات فوتبال استان و فرماندار شهرستان مشگین شهر برگزار شد، اعم مسائل و مشکلات فوتبال این شهرستان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

در این دیدار که با حضور رئیس هیات فوتبال استان و فرماندار شهرستان مشگین شهر برگزار شد، اعم مسائل و مشکلات فوتبال این شهرستان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

از اعم موارد مورد بررسی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • بررسی مشکلات باشگاه های فوتبال و فوتسال شهرستان مشگین شهر
  • حضور پرقدرت باشگاه های این شهرستان در مسابقات استانی و کشوری
  • در خصوص اختصاص سهمیه لیگ سه به شهرستان مشگین شهر
دیدگاه خود را بیان کنید