جدول مسابقات مدارس فوتبال استان اردبیل ( گروه اردبیل)

این مسابقات در چهار گروه در شهرستان اردبیل برگزار و رتبه های برتر مدارس فوتبال مشخص شد. جدول در ادامه خبر ...

این مسابقات در چهار گروه در شهرستان اردبیل برگزار و رتبه های برتر مدارس فوتبال مشخص شد. جدول در ادامه خبر ...

این مسابقات در چهار گروه در شهرستان اردبیل برگزار و رتبه های برتر مدارس فوتبال مشخص شد.

دیدگاه خود را بیان کنید