اردبیل میزبان مسابقات لیگ دسته دوم فوتسال کشور

دور رفت مرحله دوم مسابقات لیگ دسته دوم کشور در رده سنی بزرگسالان از روز پنجشنبه مورخ1400/03/20 لغایت شنبه 1400/03/22 در سالن شهید آسمانی شهر اردبیل برگزار می گردد. پنجشنبه 20 خرداد ساعت 15 شهدای ایلام- صدرای زاهدان پنجشنبه 20 خرداد ساعت 17 پوشاک امیلی اردبیل(الغدیر)- پاس مشهد جمعه 21 خرداد ساعت15 پاس مشهد- شهدای ایلام جمعه 21 خرداد ساعت17 پوشاک امیلی اردبیل(الغدیر)- صدرای زاهدان شنبه 22 خرداد ساعت15 صدرای زاهدان -پاس مشهد شنبه 22 خرداد ساعت17پوشاک امیلی اردبیل(الغدیر)- شهدای ایلام

دور رفت مرحله دوم مسابقات لیگ دسته دوم کشور در رده سنی بزرگسالان از روز پنجشنبه مورخ1400/03/20 لغایت شنبه 1400/03/22 در سالن شهید آسمانی شهر اردبیل برگزار می گردد. پنجشنبه 20 خرداد ساعت 15 شهدای ایلام- صدرای زاهدان پنجشنبه 20 خرداد ساعت 17 پوشاک امیلی اردبیل(الغدیر)- پاس مشهد جمعه 21 خرداد ساعت15 پاس مشهد- شهدای ایلام جمعه 21 خرداد ساعت17 پوشاک امیلی اردبیل(الغدیر)- صدرای زاهدان شنبه 22 خرداد ساعت15 صدرای زاهدان -پاس مشهد شنبه 22 خرداد ساعت17پوشاک امیلی اردبیل(الغدیر)- شهدای ایلام

دیدگاه خود را بیان کنید