عزیزی‌خادم: برای هر پیروزی پاداش نقدی درنظر گرفتیم رئیس فدراسیون فوتبال:

عزیزی‌خادم: برای هر پیروزی پاداش نقدی درنظر گرفتیم رئیس فدراسیون فوتبال:

عزیزی‌خادم: برای هر پیروزی پاداش نقدی درنظر گرفتیم رئیس فدراسیون فوتبال:

عزیزی‌خادم: برای هر پیروزی پاداش نقدی درنظر گرفتیم رئیس فدراسیون فوتبال:
⚽️ برای تامین لباس تیم‌های ملی قرارداد رسمی با یکی از بهترین تولیدکنندگان پوشاک ورزشی منعقد کرده‌ایم.

⚽️ برای هر پیروزی، پاداش نقدی برای بازیکنان در نظر گرفته‌ایم.

⚽️ رئیس فیفا برای راه‌اندازی VAR در ایران قول مساعد داد.

⚽️ اینفانتینو به شدت پیگیر ورود بانوان به استادیوم‌ها و اساسنامه فدراسیون فوتبال بود.

⚽️ اینفانتینو برای بازی برگشت مقابل عراق یا امارات به ایران می‌آید.

دیدگاه خود را بیان کنید