حضور رئیس هیات فوتبال استان اردبیل در تمرین بازیکنان منتخب زیر ۱۶ استان اعزامی به اردوی انتخابی تیم ملی/نفرات منتخب ۲۸شهریور به اردوی تیم ملی اعزام می شوند.

حضور رئیس هیات فوتبال استان اردبیل در تمرین بازیکنان منتخب زیر ۱۶ استان اعزامی به اردوی انتخابی تیم ملی/نفرات منتخب ۲۸شهریور به اردوی تیم ملی اعزام می شوند.

حضور رئیس هیات فوتبال استان اردبیل در تمرین بازیکنان منتخب زیر ۱۶ استان اعزامی به اردوی انتخابی تیم ملی/نفرات منتخب ۲۸شهریور به اردوی تیم ملی اعزام می شوند.

🔴🔴حضور رئیس هیات فوتبال استان اردبیل در تمرین بازیکنان منتخب زیر ۱۶ استان اعزامی به اردوی انتخابی تیم ملی/نفرات منتخب ۲۸شهریور به اردوی تیم ملی اعزام می شوند.

🔴مهندس صمدنوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل بهمراه دبیر هیات  در تمرین بازیکنان منتخب فوتبال زیر ۱۶ استان اعزامی به اردوی انتخابی تیم  ملی حضور یافت و ازنزدیک بابازیکنان وکادرفنی ومربیان تیم دیدارکرد.

🔴وی دراین دیدارازآمادگی برای حمایت همه جانبه ازاین فوتبالیست های آینده ساز خبرداد.
رئیس هیات فوتبال استان اردبیل گفت:بعد از استعدادیابی در مناطق مختلف استان باحضور استعدادیاب ها ومربیان، ۱۵ فوتبالیست زیر۱۶ سال استان  انتخاب شده وبرای اردوی انتخابی تیم ملی معرفی شدند.


🔴نوتاش افزود:این ۱۵ بازیکن تمرینات خودرا دراردبیل سپری می کنند و۲۸ شهریور به اردوی انتخابی تیم ملی در ارومیه ملحق می شوند.

🔴وی گفت:استعداد یابی سایررده های سنی بعد از اعلام فدراسیون فوتبال در استان برگزارمی شود.

روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل

دیدگاه خود را بیان کنید