جلسه هم اندیشی هیات فوتبال استان اردبیل

جلسه هم اندیشی هیات فوتبال استان اردبیل

جلسه هم اندیشی هیات فوتبال استان اردبیل

جلسه هم اندیشی هیات فوتبال استان اردبیل باحضور مهندس نوتاش رئیس هیات فوتبال استان استان و روسائ هیات فوتبال شهرستان ها ومدیران باشگاه های لیگ برتر وکمیته های هیات فوتبال استان اردبیل

دیدگاه خود را بیان کنید