هفته_تربیت_بدنی_و_ورزش

هفته_تربیت_بدنی_و_ورزش

هفته_تربیت_بدنی_و_ورزش

 

26 مهر تا 2 آبان ماه #هفته_تربیت_بدنی_و_ورزش بر تمامی ورزشکاران به ویژه جامه فوتبال وفوتسال پیشکسوتان ومربیان وداوران تبریک باد روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل

دیدگاه خود را بیان کنید