حضور مهندس نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل همراه بادکتر عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال

حضور مهندس نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل همراه بادکتر عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال

حضور مهندس نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل همراه بادکتر عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال

حضور مهندس نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل همراه بادکتر عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال درتمرینات تیم ملی فوتبال بانوان جمهوری اسلامی ایران و دیدار با یاسمن فرمانی ملی پوش اردبیلیروابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل

دیدگاه خود را بیان کنید