اسماعیل قلی زاده فوتبالیست اردبیلی بهترین بازیکن مسابقات کافا تاجیکستان شد.

اسماعیل قلی زاده فوتبالیست اردبیلی بهترین بازیکن مسابقات کافا تاجیکستان شد.

اسماعیل قلی زاده فوتبالیست اردبیلی بهترین بازیکن مسابقات کافا تاجیکستان شد.

اسماعیل قلی زاده فوتبالیست اردبیلی بهترین بازیکن مسابقات کافا تاجیکستان شد.

🛑صمد نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل گفت :پس از پایان مسابقات کافا تاجیکستان اسماعیل قلی زاده فوتبالیست اردبیلی تیم زیر 15 سال ایران به عنوان ارزشمندترین و بهترین بازیکن این مسابقات انتخاب شد و لوح وجایزه ویژه بهترین بازیکن را از مسئولان برگزاری مسابقات دریافت کرد.

🛑اسماعیل قلی زاده از سن ۸ سالگی  در تیم  های صبای اردبیل و شهرداری  اردبیل و ایرانیان اردبیل زیر نظر حسین شیخی مربی توانمند اردبیلی بازی کرده است.

تبریک وآرزوی موفقیت برای این فوتبالیست ارزنده اردبیلی⚘⚘⚘


روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل

دیدگاه خود را بیان کنید