نتایج مسابقات گرامیداشت هفته بسیج مرحله حذفی

نتایج مسابقات گرامیداشت هفته بسیج مرحله حذفی

نتایج مسابقات گرامیداشت هفته بسیج مرحله حذفی

نتایج مسابقات گرامیداشت هفته بسیج مرحله حذفی
علم وورزش
4️⃣
قارتال خیاو3️⃣

مشگین (جوان صدرا خیاو)2️⃣
ستاره ناجیان1️⃣
تیم های علم وورزش و مشگین جوان به فینال مسابقات راه یافتند.
فینال مسابقات روز سه شنبه ۱۴۰۰/۹/۹ ساعت ۱۵ سالن شهید بنی هاشم

@

دیدگاه خود را بیان کنید