طبق اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران ، زیاد فروتن به عنوان #ناظر_داوری دیدار تیم های پوشاک امیلی اردبیل،فن آوران ارتباطات از سری مسابقات لیگ دسته اول #فوتسال _کشور هفته پنجم انتخاب شد.

طبق اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران ، زیاد فروتن به عنوان #ناظر_داوری دیدار تیم های پوشاک امیلی اردبیل،فن آوران ارتباطات از سری مسابقات لیگ دسته اول #فوتسال _کشور هفته پنجم انتخاب شد.

طبق اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران ، زیاد فروتن به عنوان #ناظر_داوری دیدار تیم های پوشاک امیلی اردبیل،فن آوران ارتباطات از سری مسابقات لیگ دسته اول #فوتسال _کشور هفته پنجم انتخاب شد.

طبق اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران ، زیاد فروتن  به عنوان #ناظر_داوری دیدار تیم های پوشاک امیلی اردبیل،فن آوران ارتباطات از سری مسابقات لیگ دسته اول #فوتسال _کشور هفته پنجم انتخاب شد.

🇮🇷این مسابقه روزچهار شنبه 29دیماه ساعت 15در سالن رضازاده برگزار خواهد شد.


روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل

دیدگاه خود را بیان کنید