قضاوت یوسف افضلی در بازی لیگ برتر فوتسال کشور روز جمعه یکم بهمن ماه ،مس سونگون،فرش آرا مشهد.

قضاوت یوسف افضلی در بازی لیگ برتر فوتسال کشور روز جمعه یکم بهمن ماه ،مس سونگون،فرش آرا مشهد.

قضاوت یوسف افضلی در بازی لیگ برتر فوتسال کشور روز جمعه یکم بهمن ماه ،مس سونگون،فرش آرا مشهد.

قضاوت یوسف افضلی در بازی لیگ برتر فوتسال کشور روز جمعه یکم بهمن ماه ،مس سونگون،فرش آرا مشهد.

دیدگاه خود را بیان کنید