کلاس توجیهی داوری ودانش افزایی باحضور داوران وورزشکاران شهرستان سرعین به مدرسی آقای یوسف افضلی داور ملی اردبیلی

کلاس توجیهی داوری ودانش افزایی باحضور داوران وورزشکاران شهرستان سرعین به مدرسی آقای یوسف افضلی داور ملی اردبیلی

کلاس توجیهی داوری ودانش افزایی باحضور داوران وورزشکاران شهرستان سرعین به مدرسی آقای یوسف افضلی داور ملی اردبیلی

کلاس توجیهی داوری ودانش افزایی باحضور داوران وورزشکاران شهرستان  سرعین به مدرسی آقای یوسف افضلی داور ملی اردبیلی


روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل

دیدگاه خود را بیان کنید