هواداران پورتو: طارمی؛ تو شاهزاده پارسی ما هستی!

هواداران پورتو: طارمی؛ تو شاهزاده پارسی ما هستی!

هواداران پورتو: طارمی؛ تو شاهزاده پارسی ما هستی!

هواداران پورتو: طارمی؛ تو شاهزاده پارسی ما هستی! ⚽️ پایگاه خبری «پورتال دوس‌دراگائوس» که متعلق به هواداران متعصب پورتو است، با انتشار بیانیه‌ای با تیتر «طارمی، تو شاهزاده پارسی ما هستی» توهین باشگاه اسپورتینگ لیسبون به مهدی طارمی را محکوم کرد.

⚽️ در متن منتشر شده در سایت رسمی باشگاه اسپورتینگ، تیتو چندین بار از طارمی به عنوان «مرد جعلی» یاد کرده است.

دیدگاه خود را بیان کنید