نوتاش برای ۴ سال دیگر به عنوان رئیس هیات فوتبال استان اردبیل انتخاب شد

نوتاش برای ۴ سال دیگر به عنوان رئیس هیات فوتبال استان اردبیل انتخاب شد

نوتاش برای ۴ سال دیگر به عنوان رئیس هیات فوتبال استان اردبیل انتخاب شد

نوتاش برای ۴ سال دیگر به عنوان رئیس هیات فوتبال استان اردبیل انتخاب شد

مجمع انتخابات هیات فوتبال استان اردبیل باحضور میرشاد ماجدی، سرپرست فدراسیون و طهمورث حیدری، رییس کمیته امور استانها واعضای مجمع برگزارشد و دکتر صمد نوتاش با کسب ۲۲  رای چهارسال دیگر هم  به عنوان رئیس هیات فوتبال  استان اردبیل انتخاب شد

دراین مجمع  ودود اسحاق زاده و جمال پیله ور و منصور صاحب  وصمد نوتاش نامزد نهایی  بودند

همچنین منصور خانعلی زاده و آیناز غیایی مقدم به عنوان نوابان هیات فوتبال استان اردبیل  انتخاب شدند

دیدگاه خود را بیان کنید