متاسفانه باخبر شدیم ساسان میرباقریان بازیکن ارزنده فوتسال استان اردبیل وکشور دراثرسانحه رانندگی دار فانی را وداع گفتند

متاسفانه باخبر شدیم ساسان میرباقریان بازیکن ارزنده فوتسال استان اردبیل وکشور دراثرسانحه رانندگی دار فانی را وداع گفتند

متاسفانه باخبر شدیم ساسان میرباقریان بازیکن ارزنده فوتسال استان اردبیل وکشور دراثرسانحه رانندگی دار فانی را وداع گفتند

 

به نام خدا متاسفانه باخبر شدیم ساسان میرباقریان بازیکن ارزنده فوتسال استان اردبیل وکشور دراثرسانحه رانندگی دار فانی را وداع گفتند که موجب تاثر جامعه فوتبال وفوتسال استان شد درگذشت ناگهانی این بازیکن ارزنده فوتسال استان وکشور ساسان میرباقریان را خدمت جامعه فوتبال وفوتسال استان وخانواده آن مرحوم تسلیت عرض کرده واز درگاه خداوند منان برای آن مرحوم طلب مغفرت وبرای خانواده اش صبر مسئلت داریم صمدنوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل

دیدگاه خود را بیان کنید