«اسکوچیچ» برکنار شد

«اسکوچیچ» برکنار شد

«اسکوچیچ» برکنار شد

«اسکوچیچ» برکنار شد کمیته فنی فدراسیون فوتبال در جمع بندی جلسه امروز، اعلام کرد که دیدگاه اعضا به برکناری دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی است.

دیدگاه خود را بیان کنید