مهندس نوتاش رئیس هیات فوتبال استان به همراه مهندس قاسمی نماینده باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان اصفهان از کارخانه توپ طنین پیک سبلان اردبیل بازدید کردند

مهندس نوتاش رئیس هیات فوتبال استان به همراه مهندس قاسمی نماینده باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان اصفهان از کارخانه توپ طنین پیک سبلان اردبیل بازدید کردند

مهندس نوتاش رئیس هیات فوتبال استان به همراه مهندس قاسمی نماینده باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان اصفهان از کارخانه توپ طنین پیک سبلان اردبیل بازدید کردند

 

مهندس نوتاش رئیس هیات فوتبال استان به همراه مهندس قاسمی نماینده باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان اصفهان از کارخانه توپ طنین پیک سبلان اردبیل بازدید کردند. در جلسه مشترک با برادران مهدی زاده مدیریت شرکت طنین پیک سبلان در خصوص همکاری های مشترک واستفاده باشگاه سپاهان اصفهان از توپ های تولیدی این کارخانه مورد بحث وبررسی قرارگرفت. همچنین در این جلسه بر استفاده از ظرفیت این کار خانه برای رشد وتوسعه فوتبال استان اردبیل وهمکاری مشترک با باشگاه سپاهان اصفهان وهیات فوتبال استان اردبیل تاکید شد. دراین کارخانه روزانه ۱۶هزار انواع توپ تولید می شود

دیدگاه خود را بیان کنید