حضور مهندس نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل در مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال ایران

حضور مهندس نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل در مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال ایران

حضور مهندس نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل در مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال ایران

حضور مهندس نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل در مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال ایران دراین مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال مهدی تاج با کسب ۵۱ رای ماخوذه به عنوان رییس فدراسیون فوتبال انتخاب شد

دیدگاه خود را بیان کنید