اکبر ورودی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل شد

اکبر ورودی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل شد

اکبر ورودی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل شد

اکبر ورودی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل شد ▫️ با حکم حمید سجادی وزیر ورزش, اکبر ورودی بعنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل منصوب شد.

دیدگاه خود را بیان کنید