استعدادیابی فوتبال پسران کشور درگرمی برگزار می شود

استعدادیابی فوتبال پسران کشور درگرمی برگزار می شود

استعدادیابی فوتبال پسران کشور درگرمی برگزار می شود

 
 
 
‍ استعدادیابی فوتبال پسران کشور درگرمی برگزار می شود رئیس هیات فوتبال استان اردبیل گفت:استعدادیابی منطقه ای زیر ۱۵ سال فوتبال پسران کشور در گرمی برگزار می شود وتمهیدات لازم برای این استعدادیابی انجام شده است. صمدنوتاش بیان کرد:این استعدادیابی ۲۷و۲۸ شهریورماه به میزبانی استان اردبیل درشهرستان گرمی برگزار می شودودراین استعداد یابی ازاستان های مختلف حضورخواهند داشت. وی بیان کرد:این استعداد یابی باهمکاری فدراسیون فوتبال وهیات فوتبال استان اردبیل برگزار می شود واین استعدادیابی زیرنظر مربیان واستعدادیاب های مجرب فدراسیون فوتبال انجام می شود. رئیس هیات فوتبال استان اردبیل گفت:نفرات برتراین استعداد یابی که توسط استعدادیاب ها ومربیان فدراسیون فوتبال انتخاب می شوند به اردوی تیم ملی فوتبال دعوت می شوند. نوتاش یکی از اولویت های هیات فوتبال استان اردبیل را برگزاری استعدادیابی وشناسایی استعدادهای فوتبال استان  عنوان کرد وگفت:دراین زمینه باتوجه به ظرفیت  وتجربه خوب استان اردبیل دربرگزاری استعدادیابی میزبانی این استعداد یابی به استان اردبیل واگذارشده است. نوتاش گفت:انتظار می رود دراین استعداد یابی فوتبالیست های خوبی ازاستان شناسایی وبه تیم ملی دعوت شوند
دیدگاه خود را بیان کنید