هقته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر استان اردبیل با نام ویاد شهید جمهور آیت الله رئیسی و شهدای خدمت برگزار می شود

رئیس هیات فوتبال گفت:هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر استان اردبیل با نام ویاد شهید جمهور آیت الله رئیسی جمهور و شهدای خدمت برگزار می شود. صمد نوتاش گفت:این هفته تمام مسابقات فوتبال وفوتسال استان در رده های مختلف بانام ویاد شهدای خدمت برگزار می شود

رئیس هیات فوتبال گفت:هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر استان اردبیل با نام ویاد شهید جمهور آیت الله رئیسی جمهور و شهدای خدمت برگزار می شود. صمد نوتاش گفت:این هفته تمام مسابقات فوتبال وفوتسال استان در رده های مختلف بانام ویاد شهدای خدمت برگزار می شود


رئیس هیات فوتبال گفت:هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر استان اردبیل با نام ویاد شهید جمهور آیت الله رئیسی جمهور و شهدای خدمت برگزار می شود.

صمد نوتاش گفت:این هفته تمام مسابقات فوتبال وفوتسال استان در رده های مختلف بانام و یاد شهدای خدمت برگزار می شود

دیدگاه خود را بیان کنید