دعوت یگانه عینی دختر فوتسالیست استان اردبیل به اردوی تیم ملی فوتسال دختران

نائب رئیس بانوان هیات فوتبال استان اردبیل از دعوت یگانه عینی فوتسالیست دختر استان اردبیل به اردوی تیم ملی فوتسال دختران در رده بزرگسالان خبرداد.

نائب رئیس بانوان هیات فوتبال استان اردبیل از دعوت یگانه عینی فوتسالیست دختر استان اردبیل به اردوی تیم ملی فوتسال دختران در رده بزرگسالان خبرداد.

نائب رئیس بانوان هیات فوتبال استان اردبیل از دعوت یگانه عینی فوتسالیست دختر استان اردبیل به اردوی تیم ملی فوتسال دختران در رده بزرگسالان خبرداد.

آیناز غیایی مقدم گفت:اردوی تیم ملی بزرگسالان فوتسال دختران از ۱۷ خرداد تا ۲۴خرداد در تهران برگزار می شود و با دعوت سرمربی تیم ملی یگانه عینی هم از استان اردبیل در این اردو حضور خواهد داشت.

دیدگاه خود را بیان کنید