در نهایت تأسف و تألم همکار عزیزمان جناب آقای عسگر ادهمی رئیس هیات فوتبال شهرستان اردبیل از میان ما رفت

باسمه تعالی إِنَّا للهِ وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ بازگشت همه به سوی اوست

باسمه تعالی إِنَّا للهِ وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ بازگشت همه به سوی اوست

 

 

باسمه تعالی
إِنَّا للهِ وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ
بازگشت همه به سوی اوست
در نهایت تأسف و تألم همکار عزیزمان جناب آقای عسگر ادهمی رئیس هیات فوتبال شهرستان اردبیل از میان ما رفت
این مصیبت وارده را خدمت جامعه فوتبال و خانواده محترم ادهمی تسلیت عرض نموده وبرای آن مرحوم طلب آمرزش وبرای بازماندگان وخانواده محترم آن مرحوم صبرمُسئلت داریم

صمدنوتاش
رئیس هیات فوتبال استان اردبیل

روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل

دیدگاه خود را بیان کنید