برگزاری غیر قانونی دوره دانش افزایی فوتبال

پیرو بررسی های بعمل آمده و گزارش های واصله مشاهده می شود که یک عده ای به صورت خودسرانه و بدون اخذ مجوز از فدراسیون فوتبال اقدام به برگزاری کلاس های دانش افزایی با موضوع فوتبال می نمایند و این در حالی است که طبق دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش مربیگری و دانش افزایی با موضوع مرتبط با فوتبال و فوتسال می بایست با مجوز رسمی فدراسیون فوتبال و زیر نظر هیات فوتبال استان انجام پذیرد. شایان ذکر است مدارک و دوره های که مجوز قانونی و کد یونیک از فدراسیون فوتبال را نداشته باشد فاقد اعتبار بوده و هیچگونه ارزشی ندارد.

پیرو بررسی های بعمل آمده و گزارش های واصله مشاهده می شود که یک عده ای به صورت خودسرانه و بدون اخذ مجوز از فدراسیون فوتبال اقدام به برگزاری کلاس های دانش افزایی با موضوع فوتبال می نمایند و این در حالی است که طبق دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش مربیگری و دانش افزایی با موضوع مرتبط با فوتبال و فوتسال می بایست با مجوز رسمی فدراسیون فوتبال و زیر نظر هیات فوتبال استان انجام پذیرد. شایان ذکر است مدارک و دوره های که مجوز قانونی و کد یونیک از فدراسیون فوتبال را نداشته باشد فاقد اعتبار بوده و هیچگونه ارزشی ندارد.

دیدگاه خود را بیان کنید