انتخاب صمد نوتاش به عنوان کمیته راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

طی حکمی ازسوی  مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال صمد نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل به سمت کمیته راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

طی حکمی ازسوی  مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال صمد نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل به سمت کمیته راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

طی حکمی ازسوی  مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال صمد نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل به سمت کمیته راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

این کمیته تدوین راهبردهای توسعه فوتبال در کشور و برنامه راهبردی فدراسیون را با استفاده از راهبردهای جهانی توسعه فوتبال برعهده دارد.

دیدگاه خود را بیان کنید