استعدادیابی فوتبال نوجوانان استان اردبیل با حضور و نظارت چمنیان سرمربی تیم ملی نوجوانان ایران در اردبیل برگزار می شود.

رئیس هیات فوتبال استان اردبیل گفت :اردوی استعداد یابی یک روزه فوتبال نوجوانان استان اردبیل زیر نظر چمنیان سرمربی تیم ملی نوجوانان روزدوشنبه ۱۱ تیرماه در استادیوم تختی اردبیل برگزار می شود.

رئیس هیات فوتبال استان اردبیل گفت :اردوی استعداد یابی یک روزه فوتبال نوجوانان استان اردبیل زیر نظر چمنیان سرمربی تیم ملی نوجوانان روزدوشنبه ۱۱ تیرماه در استادیوم تختی اردبیل برگزار می شود.

رئیس هیات فوتبال استان اردبیل گفت :اردوی استعداد یابی یک روزه فوتبال نوجوانان استان اردبیل  زیر نظر چمنیان سرمربی تیم ملی نوجوانان  روزدوشنبه ۱۱ تیرماه در استادیوم تختی اردبیل برگزار می شود.

صمدنوتاش گفت:کلیه بازیکنان مستعد استان برای حضور در این اردو فرا خوانده شدند و از روسای هیات فوتبال شهرستان ها و مدیران باشگاهها خواسته شده بازیکنان مستعد نوجوانان را به هیات فوتبال استان معرفی کنند .

وی گفت :این بازیکنان زیر نظر سرمربی تیم ملی تمرین و استعدادیابی انجام می شود و بازیکنان شایسته از سوی سرمربی تیم ملی به اردوی های تیم ملی نوجوانان دعوت شوند.

رئیس هیات فوتبال استان اردبیل یکی از اولویت های اساسی هیات فوتبال استان اردبیل را استعدادیابی عنوان کرد وگفت:این امر باهماهنگی فدراسیون فوتبال در استان برگزار می شود.

وی از برگزاری جشنواره واستعداد یابی مدارس فوتبال استان هم خبرداد

دیدگاه خود را بیان کنید