زمین فوتبال ساحلی در اردبیل راه اندازی می شود

تسهیل حضور تیم شهرداری اردبیل در لیگ دسته دوم /تشکیل تیم فوتسال بانوان شهرداری اردبیل

تسهیل حضور تیم شهرداری اردبیل در لیگ دسته دوم /تشکیل تیم فوتسال بانوان شهرداری اردبیل

زمین  فوتبال ساحلی در اردبیل راه اندازی می شود/ تسهیل حضور تیم شهرداری اردبیل در لیگ دسته دوم /تشکیل تیم فوتسال بانوان شهرداری اردبیل

درجلسه رئیس هیات فوتبال استان اردبیل بارئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل از راه اندازی زمین و تیم فوتبال ساحلی در اردبیل خبرداده شد.

صمدنوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل دراین جلسه گفت:باپیگیری های انجام شده وحمایت شهرداری واعضای شورای اسلامی شهر اردبیل وسازمان فرهنگی وورزشی شهرداری اردبیل زمینی برای راه اندازی زمین فوتبال ساحلی دراردبیل اختصاص یافته وقرار است  زمین و تیم فوتبال ساحلی راه اندازی شود.

رئیس هیات فوتبال استان اردبیل تصریح کرد:پیرو جلسه رئیس فدراسیون فوتبال با استاندار وشهردار اردبیل موضوع راه اندازی زمین وتیم فوتبال ساحلی باجدیت پیگیری شد و تاکیدات رئیس فدراسیون   واستاندار اردبیل موضوع راه اندازی زمین وتیم فوتبال ساحلی دراردبیل درحال تحقق است

وی گفت:باهماهنگی های انجام شده و حمایت واستقبال سازمان فرهنگی ورزشی تیم فوتبال ساحلی بانام شهرداری اردبیل در مسابقات کشوری حضور خواهد داشت وفراخوان استعدادیابی این رشته ورزشی داده می شود.

رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل هم افزود:راه اندازی زمین فوتبال ساحلی در اردبیل نهایی شده و تیم فوتبال ساحلی شهرداری اردبیل درمسابقات کشوری حضورخواهد داشت.

اباصلت ابراهیمی ازتشکیل تیم فوتسال بانوان شهرداری اردبیل هم خبردادوگفت:این تیم هم باهمکاری وحمایت هیات فوتبال استان درمسابقات کشوری حضور خواهد داشت.

وی از اعلام آمادگی شهرداری اردبیل برای حضور در لیگ دسته دوم کشور  خبرداد و از رئیس هیات فوتبال استان هم خواست در این خصوص مساعدت نمایند٫

ابراهیمی ضمن قدردانی از زحمات وتلاش های رئیس هیات فوتبال استان اردبیل گفت:با حمایت وبرنامه ریزی مناسب وهدفمند هیات فوتبال استان تحول وتوسعه خوبی درفوتبال اردبیل به وجود آمده که حضور تیم های مختلف فوتبال وفوتسال اردبیل وبرگزاری دوره های آموزشی مربیگری واستعداد یابی بخشی از این فعالیت ها می باشد.

دراین مراسم از تلاش ها وبرنامه های صمدنوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل توسط رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل تجلیل وقدردانی شد.

دیدگاه خود را بیان کنید