داوری http://ardabilfootball.com fa داوری http://ardabilfootball.com/fa/index.asp?p=NEWSVIEW&id=191 امیر معصومی فر دیدار تیم های مقاوم فجر البرز و ابومسلم مشهد از سری مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال کشور را قضاوت  خواهد کرد.

گفتنی است افشین شهبازی به عنوان کمک داوراول و سعید دلیر به عنوان کمک داور دوم این دیدار را پرچم خواهند زد.

این بازی 12 مهرماه در ورزشگاه شریعتی کرج برگزار می شود.

]]>