برگزاری کارگاههای آموزشی فدراسیون فوتبال در اردبیل http://ardabilfootball.com fa برگزاری کارگاههای آموزشی فدراسیون فوتبال در اردبیل http://ardabilfootball.com/fa/index.asp?p=NEWSVIEW&id=43 به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل  کارگاه آموزشی مدیریت به مدرسی استاد دکتر احسانی رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال وکارگاه تئوری های فوتبال به مدرسی استاد دکتر معین رئیس کمیته جوانان و پایه فدراسیون فوتبال با شرکت روسای هیات شهرستانها ، مربیان وبرخی پیشکسوتان فوتبال استان اردبیل  در سالن کنفرانس اداره فنی حرفه ای برگزار شد .

 

]]>