تجلیل از پیشکسوتان فوتبال در فینال مسابقات جام رمضان شهرستان گرمی http://ardabilfootball.com fa تجلیل از پیشکسوتان فوتبال در فینال مسابقات جام رمضان شهرستان گرمی http://ardabilfootball.com/fa/index.asp?p=NEWSVIEW&id=565  

تجلیل از پیشکسوتان فوتبال در فینال مسابقات جام  رمضان شهرستان گرمی  باحضور فرماندار و رئیس اداره ورزش و جوانان ومهندس  نوتاش رئیس هیات فوتبال استان و روسای ادارات در محل سالن ورزشی
 

]]>