مسابقات فوتسال قهرمانی مناطق شهرستان خلخال http://ardabilfootball.com fa مسابقات فوتسال قهرمانی مناطق شهرستان خلخال http://ardabilfootball.com/fa/index.asp?p=NEWSVIEW&id=569 مسابقات فوتسال قهرمانی مناطق شهرستان خلخال
        (قهرمانان جام رمضان 1401)

🇮🇷🇮🇷  جام فتح خرمشهر  🇮🇷🇮🇷

◀️ پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
جوانان لرد شاهرود  -     پایگاه شهدا هشجین  ساعت 15
◀️ یکشنبه 1 خرداد 1401
جوانان لرد شاهرود -     قرآنیان اندبیل خلخال  ساعت 15
◀️ سه شنبه 3 خرداد 1401
پایگاه شهدا هشجین  -    قرآنیان اندبیل خلخال ساعت 15

🏟مکان : سالن دوهزار نفری پوریای ولی خلخال

        هیات فوتبال شهرستان خلخال

]]>