کمیته آموزس؛کلاس های دانش افزایی مربیان ویژه مربیان مدارس فوتبال در تیرماه برگزار خواهد شد

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل،کلاس های دانش افزایی ویژه مربیان مدارس فوتبال در تیرماه برگزار خواهد شد. رئیس کمیته آموزش هیات فوتبال استان اردبیل در این خصوص گفت:این کلاس در تاریخ 7 تیر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل،کلاس های دانش افزایی ویژه مربیان مدارس فوتبال در تیرماه برگزار خواهد شد. رئیس کمیته آموزش هیات فوتبال استان اردبیل در این خصوص گفت:این کلاس در تاریخ 7 تیر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل،کلاس های دانش افزایی ویژه مربیان مدارس فوتبال در تیرماه برگزار خواهد شد.

سجاد پارسی رئیس کمیته آموزش هیات فوتبال استان اردبیل در این مورد گفت:این کلاس در تاریخ 8 تیر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
پارسی ادامه داد:این کلاس ها برای تمامی مربیانی است که می خواهند در مدارس فوتبال مربیگری کنند الزامی می باشد  و مربیانی که در این کلاس ها شرکت نکنند مدارک آنها برای مربیگری در مدارس فوتبال صادر نخواهد شد.

 

دیدگاه خود را بیان کنید