بهمن شاهماری بعنوان سرپرست هیات فوتبال شهرستان نمین منصوب شد

طی حکمی از سوی نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل آقای بهمن شاهماری بعنوان سرپرست هیات فوتبال شهرستان نمین منصوب شد.

طی حکمی از سوی نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل آقای بهمن شاهماری بعنوان سرپرست هیات فوتبال شهرستان نمین منصوب شد.


طی حکمی از سوی نوتاش رئیس هیات فوتبال استان اردبیل آقای بهمن شاهماری بعنوان سرپرست هیات فوتبال شهرستان نمین منصوب شد

 

دیدگاه خود را بیان کنید