فدراسیون فوتبال ایران در رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور محمد شاکر

فدراسیون فوتبال ایران در رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور محمد شاکر داور اردبیلی را به عنوان یکی از داوران شهرداری آستارا وشاهین شهرداری بوشهر انتخاب کرد

فدراسیون فوتبال ایران در رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور محمد شاکر داور اردبیلی را به عنوان یکی از داوران شهرداری آستارا وشاهین شهرداری بوشهر انتخاب کرد

فدراسیون فوتبال ایران در رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور  محمد شاکر
داور اردبیلی را به عنوان یکی از داوران  شهرداری آستارا وشاهین شهرداری بوشهر انتخاب کرد


🔴🔴این بازی ازهفته بیست ودوم  لیگ دسته یک فوتبال کشور روز چهارشنبه ۲۵اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۴و۳۰ درورزشگاه  تختی  آستارابرگزازخواهد شد


روابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل

دیدگاه خود را بیان کنید