🛑ازسوی فدراسیون فوتبال خانم دکتر ژاله طوفانپور داور بانوی اردبیلی به عنوان یکی ازداوران بازی بین ذوب آهن اصفهان وملوان بندر انزلی انتخاب شد

🛑ازسوی فدراسیون فوتبال خانم دکتر ژاله طوفانپور داور بانوی اردبیلی به عنوان یکی ازداوران بازی بین ذوب آهن اصفهان وملوان بندر انزلی انتخاب شد

🛑ازسوی فدراسیون فوتبال خانم دکتر ژاله طوفانپور داور بانوی اردبیلی به عنوان یکی ازداوران بازی بین ذوب آهن اصفهان وملوان بندر انزلی انتخاب شد

🛑ازسوی فدراسیون فوتبال خانم دکتر ژاله طوفانپور داور بانوی اردبیلی به عنوان یکی ازداوران بازی بین  ذوب آهن اصفهان وملوان بندر انزلی انتخاب شد

🛑این بازی  از هفته سیزدهم  لیگ برتر  فوتبال بانوان کشورروزجمعه  ۲۷اسفند ۱۴۰۰ در اصفهان برگزار می شودروابط عمومی هیات فوتبال استان اردبیل

دیدگاه خود را بیان کنید