فینال جام حذفی| نساجی مازندران (۱) - آلومینیوم اراک (۰)

فینال جام حذفی| نساجی مازندران (۱) - آلومینیوم اراک (۰) 🔹 شاگردان ساکت با قهرمانی در جام حذفی آسیایی شدند

فینال جام حذفی| نساجی مازندران (۱) - آلومینیوم اراک (۰) 🔹 شاگردان ساکت با قهرمانی در جام حذفی آسیایی شدند

فینال جام حذفی| نساجی مازندران (۱) - آلومینیوم اراک (۰)

🔹 شاگردان ساکت با قهرمانی در جام حذفی آسیایی شدند

دیدگاه خود را بیان کنید