علی دایی به نیمکت تیم ملی فوتبال ایران نزدیک شد

علی دایی به نیمکت تیم ملی فوتبال ایران نزدیک شد

علی دایی به نیمکت تیم ملی فوتبال ایران نزدیک شد

 

🛑🛑علی دایی به نیمکت تیم ملی فوتبال ایران نزدیک شد 🛑بعد از برکناری اسکوچیچ اولویت کمیته فنی با توجه به کمبود زمان، انتخاب سرمربی ایرانی برای جانشینی دراگان اسکوچیچ است. علی دایی گزینه نخست کمیته فنی بوده و به فدراسیون فوتبال اعلام شده همکاری با این مربی در اولویت باشد. به نوعی مذاکره مستقیم به علی دایی در دستور کار فدراسیون قرار گرفته و باید دید آیا این مذاکرات صورت خواهد گرفت و نتیجه خواهد داد یا نه. با اینکه گفته شده علی دایی پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی را قبول نکرده، اما هیچ پیشنهاد رسمی تا پیش از جلسه فنی به او ارائه نشده و باید دید در صورتی که دایی پیشنهاد رسمی از فدراسیون دریافت کند، چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.

دیدگاه خود را بیان کنید