۱۷ مرداد روزخبرنگار فرصتی بزرگ برای قدردانی ازتلاش وزحمات خبرنگاران عزیز وارج نهادن به اندیشه وقلم این قشر بینای جامعه است

۱۷ مرداد روزخبرنگار فرصتی بزرگ برای قدردانی ازتلاش وزحمات خبرنگاران عزیز وارج نهادن به اندیشه وقلم این قشر بینای جامعه است

۱۷ مرداد روزخبرنگار فرصتی بزرگ برای قدردانی ازتلاش وزحمات خبرنگاران عزیز وارج نهادن به اندیشه وقلم این قشر بینای جامعه است

 

به نام خدا 🛑 ۱۷ مرداد روزخبرنگار فرصتی بزرگ برای قدردانی ازتلاش وزحمات خبرنگاران عزیز وارج نهادن به اندیشه وقلم این قشر بینای جامعه است. 🛑ضمن گرامیداشت یاد وخاطره شهید صارمی فرار رسیدن ۱۷مرداد روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران عزیز تبریک عرض می نمایم 🛑از زحمات وتلاش های خبرنگاران به ویژه خبرنگاران حوزه فوتبال استان اردبیل در طول این مدت کمال وقدردانی دارم که نقش بسزایی در اطلاع رسانی و انعکاس خبرهای فوتبال وفوتسال وهیات فوتبال استان داشتند . 🛑برای همه خبرنگاران در این عرصه خطیر آرزوی موفقیت وسربلندی داریم صمد نوتاش رئیس هیات فوتبال استان ‍

دیدگاه خود را بیان کنید