مسابقات فوتسال قهرمانی مناطق شهرستان خلخال

مسابقات فوتسال قهرمانی مناطق شهرستان خلخال (قهرمانان جام رمضان 1401)

مسابقات فوتسال قهرمانی مناطق شهرستان خلخال (قهرمانان جام رمضان 1401)

مسابقات فوتسال قهرمانی مناطق شهرستان خلخال
        (قهرمانان جام رمضان 1401)

🇮🇷🇮🇷  جام فتح خرمشهر  🇮🇷🇮🇷

◀️ پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401
جوانان لرد شاهرود  -     پایگاه شهدا هشجین  ساعت 15
◀️ یکشنبه 1 خرداد 1401
جوانان لرد شاهرود -     قرآنیان اندبیل خلخال  ساعت 15
◀️ سه شنبه 3 خرداد 1401
پایگاه شهدا هشجین  -    قرآنیان اندبیل خلخال ساعت 15

🏟مکان : سالن دوهزار نفری پوریای ولی خلخال

        هیات فوتبال شهرستان خلخال

دیدگاه خود را بیان کنید